Kučera, Elza

Kučera, Elza, hrvatska psihologinja (Vinkovci, 22. X. 1883Zagreb, 22. VI. 1972). Studirala »specijalnu filozofiju i psihologiju« u Beču, nastavila studij u Zagrebu i u Zürichu, gdje je 1909., kao prva žena iz Hrvatske, doktorirala iz psihologije. Bila je i prva žena knjižničar u Hrvatskoj: od 1909. do umirovljenja 1944. radila je u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, gdje je od 1920. do 1942. bila zamjenica ravnatelja. Suosnivačica je Društva bibliotekara Hrvatske (1948). U Zagrebu (u svojem stanu) imala je privatni laboratorij za eksperimentalnu psihologiju. Potaknula je organizaciju filozofskih kolokvija u Zagrebu 1924-30. te bila suosnivačica i suradnica Revije za filozofiju i psihologiju (1927); članica njemačkog Društva za eksperimentalnu psihologiju. Kao članica radnog odbora za ispitivanje sposobnosti, prilagodila Binet-Simonov test za naše prilike, a 1922. istraživala je osjećajni život u Psihologijskom institutu u Bonnu. Od 1933. do 1936. sudjelovala u izvođenju vježbi na katedri za eksperimentalnu psihologiju u Zagrebu. Djela: Pitanja psihologije čuvstava i njezine interpretativne mogućnosti (Die Fragen der Gefühlspsyhologie und ihre Erklärungsmöglichkeiten, 1962), Psihološki temelji etičkoga ponašanja (Die psychologischen Grundlagen der ethischen Verhaltensweisen, 1965).

Kučera, Elza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34407>.