Kurelac, Fran

ilustracija
KURELAC, Fran

Kurelac, Fran, hrvatski književnik i filolog (Bruvno, 14. I. 1811Zagreb, 18. VI. 1874). Školovao se u raznim mjestima, nije završio studij. Iako samouk, bio je vrlo obrazovan poliglot. God. 1846. proučavao je pjesme i običaje gradišćanskih Hrvata (Jačke ili narodne pěsme, 1871), 1849. predavao hrvatski na riječkoj gimnaziji, 1854. bio otpušten iz službe. Službovao u raznim mjestima. Putovao Dalmacijom 1869., proučavao rukopise starih djela, skupljao pjesme (Runje i pahuljice, 1866–68). Član JAZU od 1867. – Širina njegova burnoga životnog puta odrazila se i na širinu pogleda na jezik. Zauzimao se za književnojezično jedinstvo slav. narodâ u duhu tadašnjih sveslav. ideja, ali je pritom imao jasna stajališta o hrv. nacionalnom pitanju i nije se odricao hrv. imena. Radio na nac. buđenju, os. u Rijeci, gdje je okupio krug istomišljenika (Riječka filološka škola). Po borbi za hrv. književni jezik blizak Zagrebačkoj filološkoj školi, a po shvaćanju kakav on treba biti njezin žestoki protivnik (Kako da sklanjamo imena, 1852). Gradio knjiž. jezik na osnovi svih triju narječja, s mnogobrojnim crkvenoslavenizmima, slavenizmima, svojim tvorenicama, gramatičkim i leksičkim oživljenicama. Arhaičnosti toga jezika pridonose genitiv množine s nultim nastavkom, stariji nastavci i dvojina te etimološki pravopis. Svoja mišljenja o staroslavenskom, o knjiž. jeziku, o slav. slozi Kurelac je izložio u knjizi Recimo koju (1860). Govore u riječkoj gimnaziji, pjesme i proglase iz 1848. objavio je u djelu Fluminensia (1862). Prevodio je klas. pisce i skupljao građu za rječnik (Barbarismi, Idiotismi, rukopisi). Po osebujnom jeziku, koji krase veliko jezično čistunstvo (Vlaške rěči u jeziku našem, 1872; Mulj govora nespretna i nepodobna…, 1873), vrstan stil i naglašena retorika, po polemičnom žaru, književnojezičnom modelu, predanosti svojim idejama Kurelac je bio jedinstvena osoba hrv. narodnoga preporoda.

Kurelac, Fran. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34709>.