STRUKE:

kurija

ilustracija
KURIJA obitelji Mihanović u Tuheljskim Toplicama
ilustracija1ilustracija2

kurija (lat. curia).

1. Jedinica unutar najstarije političke i vojne podjele stanovništva u antičkome Rimu, prostorna i pravna jedinica podjele tribusa. U najstarije doba patriciji su bili podijeljeni na 3 tribusa (Ramnes, Tities i Luceres), svaki tribus na 10 kurija (curiae), a svaka kurija na 10 plemena (gentes). Ta podjela bila je podloga za ustroj narodne skupštine kao vrhovnoga političkog tijela. Svaka kurija bila je ujedno i posebna kultna jedinica, kojoj je na čelu bio curio. U mlađe republikansko doba kurija je izgubila dotadašnje političko značenje. Kurijom se nazivala i zgrada za skupštine.

2. U feudalno doba, dvor feudalnih seniora (curia feudalis), pa i dvor samoga kralja (curia regia), gdje su bili sudovi na koje su vazali morali dolaziti. U proširenome smislu, kurija katkad znači i svaki drugi sud (npr. curia comitis: županov sud).

3. Plemićki posjed (curia nobilitaris) na kojem živi plemić jednoselac bez kmetova.

4. Papinska kurija → rimska kurija

kurija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=34726>.