Lenz, Heinrich Friedrich Emil

ilustracija
LENZ, Heinrich Friedrich Emil

Lenz [lεnc], Heinrich Friedrich Emil (rusizirano: Emilij Hristijanovič Lenc), ruski fizičar njemačkoga podrijetla (Dorpat, danas Tartu, Estonija, 12. II. 1804Rim, 10. II. 1865). Sudjelovao je na trećoj ekspediciji oko svijeta (1823–26) Ota Jevstafjeviča Kocebua i izuzetno precizno mjerio tlak zraka, salinitet, temperaturu i gustoću morske vode. Bio je profesor fizike i matematike na Sveučilištu u Sankt Peterburgu (1834–65) i rektor (1863–65). Otkrio zakonitost (1833) koja se danas naziva Lenzovo pravilo. Neovisno i gotovo istodobno (1842) kada i James Prescott Joule, utvrdio je kolika toplina nastaje prilikom prolaska električne struje kroz električni vodič. Bavio se geofizikom i fizičkom geografijom; prvi je upozorio na sekularne oscilacije (mala odstupanja do kojih dolazi u dugom razdoblju; lat. saeculum: stoljeće) Kaspijskoga jezera. Bio je član ruske Carske akademije znanosti (danas Ruska akademija znanosti) od 1834. Po njem je nazvan krater na Mjesecu (Lents).

Lenz, Heinrich Friedrich Emil. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=36019>.