STRUKE:

arhijatar

arhijatar (grč. ἀρχίατρος: glavni liječnik), naslov osobnih liječnika helenističkih kraljeva, liječnika na carskome dvoru i u gradskim općinama u Rimskome Carstvu. Arhijatri se spominju na antičkim natpisima iz Kotora i Pule. U većim upravno-teritorijalnim jedinicama u XVIII. i XIX. st. (u nas npr. Banska Hrvatska, Dalmacija) vrhovni liječnici imali su naziv protomedik (praliječnik).

arhijatar. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2017. Pristupljeno 17.7.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3747>.