arhiloški stih

arhiloški stih, stih složen od daktilske tetrapodije i itifalika, koji su upotrebljavali Arhiloh i Horacije; osnovna shema: – ∪ ∪ – ∪ ∪ – ∪ ∪ – ∪ ∪ | – ∪ – ∪ – –.

arhiloški stih. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3752>.