Lupis-Vukić, Ivan Florio

Lupis-Vukić, Ivan Florio, hrvatski novinar i iseljenički djelatnik (Viganj, 12. II. 1876Split, 8. I. 1967). Boravio u SAD-u 1891–98. i 1920–26., gdje je surađivao u više iseljeničkih glasila. Godine 1908. bio je izabran u Dalmatinski sabor. Početkom I. svjetskog rata bio je uhićen zbog kritičkog odnosa prema Austro-Ugarskoj Monarhiji. Godine 1929–31. boravio je u Južnoj Americi skupljajući građu o povijesti iseljeništva. Bavio se također iseljeničkom politikom i zakonodavstvom. Djela: O iseljavanju našeg naroda i o Americi (1910), Naše iseljeničko pitanje (1913), Među našim narodom u Americi (1929), Bratska riječ (1931).

Lupis-Vukić, Ivan Florio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=37588>.