Arias, Arnulfo

Arias [a'~], Arnulfo, panamski političar (Penonomé, 15. VIII. 1901Miami, SAD, 10. VIII. 1988). Studirao je na Harvardovu sveučilištu. Osnivač je i vođa Nacionalno–revolucionarne stranke (od 1963. Stranka panamista). Tri puta je bio predsjednik Paname (1940–41., 1949–51. i 1968), ali nijednom do kraja mandata. Prvi je put srušen u puču koji su podupirale SAD zbog njegovih simpatija prema silama Osovine, drugi put srušila ga je policija nakon što je uspostavio diktatorski sustav vladavine (ukinuo ustav, raspustio Narodnu skupštinu i Vrhovni sud), a treći ga je put uklonila vojska nakon samo 11 dana vladanja.

Arias, Arnulfo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 26.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3777>.