magnetooptički efekt

magnetooptički efekt, promjena optičkih svojstava tvari u magnetskom polju. Magnetooptički efekt odnosi se na nekoliko pojava: a) Zeemanov efekt – udvostručavanje spektralnih linija; b) Faradayev efekt – zakretanje ravnine polarizacije svjetlosti; c) Voigtov efekt – dvolom zraka svjetlosti koje prolaze okomito na magnetsko polje; d) Cotton-Moutonov efekt – anomalno velik dvolom u magnetski anizotropnim molekulama; e) Kerrov efekt – promjena polarizacije zrake svjetlosti koja se odbije od magnetizirane površine.

magnetooptički efekt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 6.12.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38043>.