STRUKE:

Makkari, al-

Makkari, al- (arapski Abū’l-‘Abbās Aḥmad ibn Muḥammad al-Maqqarī [almaq:a'ri:]), arapski bibliograf i povjesničar (Tlemcen, arapski Tilismān, Alžir, 1591/92Kairo, I. 1632). Iz obitelji intelektualca. Služio je 1613–17. kao imam i muftija u glavnoj džamiji Kairouana. Nakon hodočašća u Meku nastanio se 1618. u Kairu, odakle je poduzimao mnoga putovanja po Bliskom istoku radi proučavanja islamske tradicije (hadis). Glavno mu je djelo Dah dobrote (Nafḥ al-Ṭīb), u prvom dijelu pregled političke povijesti i književnosti arapske Španjolske, a u drugome biobliografska monografija o Ibn Hatibu; važan izvor za povijest književnosti i civilizacije arapske Španjolske.

Makkari, al-. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38266>.