Maksimin, Marko Aurelije

Maksimin, Marko Aurelije (zvan Daja; latinski Marcus Aurelius Maximinus Daia [ma:'rkus aure:'li·us maksimi:'nus da'ja]), rimski car (Ilirik, oko 270Tarz, danas Toros, Turska, 313). Po rodu Ilir. Nakon Dioklecijanove abdikacije (305) Maksimin je kao nećak cara Galerija postao cezarom i dobio na upravu Siriju i Egipat, proglasio se augustom (310), a nakon Galerijeve smrti (311) preuzeo upravu provincije Azije. Car Licinije pobijedio ga je blizu Drinopolja te se Maksimin pri povlačenju ubio.

Maksimin, Marko Aurelije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38313>.