STRUKE:

aritmetika

aritmetika (grč. ἀρıϑμητıϰὴ τέχνη: umijeće računanja), jedna od osnovnih grana matematike. Dijeli se na posebnu i opću. Posebna aritmetika bavi se proučavanjem računskih operacija (radnji) s posebnim brojevima, a opća aritmetika računskim operacijama s pomoću slova (općih brojeva). Uz četiri osnovne operacije (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje) aritmetika proučava i više operacije: stupnjevanje, korjenovanje i logaritmiranje. Nakon uvođenja arapskih brojki i primjene brojevnih sustava, osobito dekadskoga ili desetičnoga, bilo je moguće izvesti pravila računanja u njihovu sadašnjem obliku. Uz antičke Grke, znatan prilog razvoju aritmetike dali su Indijci i Arapi, ali su tek u novom vijeku europski matematičari razvili aritmetiku do njezina sadašnjeg stupnja. – Aritmetika u svojem razvoju postupno prelazi u algebru, ali neku određenu granicu između tih dviju osnovnih matematičkih disciplina nije moguće odrediti. U XVII. st. pojavljuje se kombinatorika, koja se razvila na temelju binomnog poučka i omogućila stvaranje novih matematičkih disciplina: računa vjerojatnosti, statistike i dr.

aritmetika. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3843>.