Manifest komunističke partije

Manifest komunističke partije, komunistički program koji su 1847–48. napisali K. Marx i F. Engels; službeni program prve komunističke partije, Saveza komunista. Objavljen u veljači 1848. u Londonu (na njemačkom jeziku). Sadrži osnovne ideje marksizma o klasnoj borbi proletarijata (radničke klase) protiv buržoazije (građanske klase). Revolucionarno (nasilnim, ne mirnim putem) svrgavanje građanstva i pobjeda radništva shvaćeni su kao povijesna nužnost, a oslobođenje radničke klase i njezino zadobivanje vlasti nad sredstvima za proizvodnju, jamstvo oslobađanja cijeloga društva od »eksploatacijskih odnosa«. Premda je u Revoluciji 1848. bio potpuno nezamijećen, poslije je postao jednim od temeljnih dokumenata marksističke struje međunarodnog radničkoga (socijalističkoga) pokreta.

Manifest komunističke partije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38627>.