STRUKE:

manoza

manoza (prema mana) (C6H12O6), monosaharid srodan glukozi. Vrlo je značajna sastavnica glikoproteina (→ glikokonjugati); u osnovnoj strukturi njihova oligosaharidnoga lanca vezanoga na dušik, nalaze se tri jedinice manoze i dvije jedinice N-acetilglukozamina.

manoza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38678>.