STRUKE:

arkosolij

ilustracija
ARKOSOLIJ, kripta sv. Sebastijana u katakombama sv. Sebastijana u Rimu

arkosolij (latinski arcus: luk + solium: škrinja, sarkofag), u katakombama, lučno nadsvođeni grob u zidnoj niši, često oslikan simbolima iz najranijega doba kršćanstva (riba, golubica, Kristov monogram i sl.).

arkosolij. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=3872>.