Adamkus, Valdas

Adamkus, Valdas (puno ime Voldemaras Adamkavičius), litavski političar (Kaunas, 3. XI. 1926). Od 1945. bio je u emigraciji, prvo u Njemačkoj, a od 1949. u SAD-u. Bio je član Republikanske stranke, stručnjak i ravnatelj američke savezne Agencije za zaštitu okoliša do lipnja 1997., kad se vratio u Litvu. Bio je predsjednik republike u dva mandata (1998–2003. i 2004–09).

Adamkus, Valdas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=388>.