STRUKE:

Marić, Zdravko

Marić, Zdravko, hrvatski arheolog (Podravska Slatina, 24. II. 1930Sarajevo, 13. XII. 2006). Studij arheologije završio 1957. u Ljubljani, gdje je i doktorirao 1965. Od 1957. radio u Zemaljskome muzeju u Sarajevu, a od 1981. do 1985. bio ravnatelj Muzeja Slavonije u Osijeku. Bavio se etnogenezom Ilira, njihovim odnosima s Panonima, te posebno ilirskim Daorsima. Vodio arheološka iskapanja u Ošanićima kraj Stoca u Hercegovini, na Gradini u Koritima i ilirskom groblju u Kačnju kraj Bileće. Objavljivao u brojnim časopisima, najviše u Glasniku Zemaljskoga muzeja u Sarajevu (Donja dolina, 1964; Japodske nekropole u dolini Une, 1968; Arheološka istraživanja akropole ilirskog grada Daors…a na Gradini u Ošanićima kod Stoca od 1967. do 1972., 1977) i Godišnjaku Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH (Helenistički uticaji na ilirsko pleme Daorsi, 2000).

Marić, Zdravko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38898>.