STRUKE:

Marović, Ivan

Marović, Ivan, hrvatski arheolog (Proložac kraj Imotskoga, 14. I. 192017. IX. 2014). Diplomirao klasičnu filologiju, arheologiju i povijest 1951. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Od 1950. do 1986. radio u Arheološkome muzeju u Splitu. Bavi se prapovijesnom arheologijom i numizmatikom. Istražio stotinjak prapovijesnih kamenih humaka u srednjoj Dalmaciji, na temelju čega je definirao ranobrončanodobnu cetinsku kulturu i time upotpunio kronologiju brončanodobnih kultura na području Hrvatske. Objavljivao uglavnom u Vjesniku za arheologiju i historiju dalmatinsku: Bakrene sjekire u prethistorijskoj zbirci Arheološkog muzeja u Splitu (1953), Istraživanja kamenih gomila cetinske kulture u srednjoj Dalmaciji (1991), Sojeničko naselje na Dugišu kod Otoka (Sinj) (2002).

Marović, Ivan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39083>.