STRUKE:

Matić, Željko

Matić, Željko, hrvatski pravnik (Podravska Slatina, 6. IX. 1931Zagreb, 9. VIII. 2007). Doktorirao (1963) na Pravnom fakultetu u Zagrebu, usavršavao se na Haškoj akademiji za međunarodno pravo (1959–60) i Sveučilištu Yale (1963–64). Na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavao međunarodno privatno pravo (1959–96); bio dekan (1979–81). Urednik časopisa Prinosi za poredbeno proučavanje prava i međunarodno pravo (1989). Član Hrvatskoga društva za međunarodno pravo (predsjednik 1982–86), International Law Association (član Izvršnog odbora 1983–86), supredsjednik Haško-zagrebačko-gentskoga kolokvija (od 1976), arbitar pri Chambre Internationale de Commerce u Parizu (od 1987) i potpredsjednik Asser College Europe u Hagu (od 1989). Bio je savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za međunarodne odnose (1992–97) i veleposlanik RH u Belgiji i Luksemburgu (1997–99). Glavna djela: Obvezno pravo, I (koautor, 1979), Međunarodno privatno pravo: posebni dio (1982).

Matić, Željko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39449>.