STRUKE:

mea culpa

mea culpa [mẹa ku'lpa] (lat.: moj grijeh), riječi iz pokajničke molitve u kat. bogoslužju, a znače: kriv sam, priznajem svoju krivnju.

mea culpa. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39703>.