međunarodne organizacije

međunarodne organizacije, udruženja država zasnovana u pravilu na međunar. ugovoru kao konstitutivnom aktu; imaju članstvo, stalne organe, određen djelokrug te pravnu osobnost odvojenu od osobnosti članova. U članstvu međunar. organizacije u pravilu se nalaze države, no članicom neke međunar. organizacije mogu postati i druge međunarodne organizacije te drugi subjekti međunar. prava (npr. Sveta Stolica), pa čak i neki paradržavni entitet poput područja s posebnim međunarodnopravnim položajem, ili oslobodilački pokret. Ulazak u članstvo međunar. organizacije, kao i izlazak, slobodan je čin, no ugovor međunar. organizacije može predvidjeti uvjete za ulazak, kao i stegovne sankcije. Međunarodne organizacije dijele se na univerzalne, koje okupljaju članstvo na razini cijele međunar. zajednice (UN), i regionalne, kojih je članstvo unaprijed ograničeno tek na države pojedine regije (Vijeće Europe). Prema djelokrugu, dijele se na političke (UN), vojne (NATO), ekonomske (WTO, MMF) itd. Organi međunar. organizacija predviđeni su ugovorom, no svaka organizacija ima barem tri gl. organa: plenarno tijelo, sastavljeno od predstavnika članica organizacije, izvršno tijelo, sastavljeno od užega kruga članova međunar. organizacije, te administrativno-tehničko tijelo koje čini gl. tajnik ili ravnatelj i njegov ured. Odluke organa međunar. organizacije načelno imaju tek snagu preporuke članovima, osim ako ugovorom međunar. organizacije nije drugačije određeno. Sa sve intenzivnijom međunar. suradnjom raste i broj međunar. organizacija, kao i njihova specijaliziranost, pa danas one pokrivaju gotovo sva najvažnija područja (političko, ekonomsko, prometno, zdravstveno, kulturno, znanstveno, socijalno i dr.). Međunarodne organizacije imaju međunarodnopravni subjektivitet erga omnes, te pravo sklapanja međunar. ugovora, kao i pravo poslanstva.

međunarodne organizacije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39843>.