STRUKE:

Mihael II.

Mihael II., bizantski car od 820 (??, 2. X. 829). Osnivač amorijske dinastije (prema gradu Amoriju u Frigiji odakle je bio rodom). Suborac Bardana Turčina, Lava V. Armenca i Tome Slavena. Napredovao do položaja zapovjednika carske straže i patricija. Dao ubiti Lava V. Armenca i proglasio se carem. Prve godine njegove vladavine obilježio je krvavi građanski rat potaknut ustankom Tome Slavena (820–823). Pobuna je bila ugušena uz pomoć Bugara. Za njegove su vladavine Arapi zaposjeli Kretu (826. ili 827) i osvojili dio Sicilije (827–829). U ikonoklastičkom je sporu ostao suzdržan, zabranivši daljnje rasprave. Godine 821. sina Teofila proglasio suvladarom.

Mihael II.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40626>.