mikrobni proces

mikrobni proces, proces uzrokovan prisutnošću i životnim djelovanjem mikroorganizma, odn. mikrobnih stanica. Može se odvijati usporedno s drugim procesima, s međusobnom uzročno-posljedičnom povezanošću i bez nje, u svim biokemijskim reakcijskim sustavima koji to omogućuju (pri uzgoju u bioreaktorima, u ljudskom, životinjskom ili biljnom organizmu, u tlu, u vodama, u dijelovima okoliša pogodnima za život). Mikrobnim procesom održava se životna sposobnost te ostvaruje rast i razmnožavanje mikrobnih stanica, pri čem se troše hranjivi sastojci hranjive podloge, odn. mikroorganizmu potrebne tvari u organizmu simbioznog ili zaraženog (inficiranoga) domaćina, te tvore različiti proizvodi, uključivo i takvi kojima se pomaže organizmu domaćina ili se očituje mikrobna patogenost. Mikrobnim se procesom može ostvarivati specifična proizvodnja, mogu se mijenjati svojstva reakcijskoga sustava (pročišćavanje otpadnih voda, detoksikacija, razgradnja otpada), a može biti izazvana i bolest živog organizma. Aerobni mikroorganizmi mogu rasti samo ako im je dostupan kisik, anaerobima je kisik nepotreban ili čak škodljiv, a fakultativni aerobi mogu prilagoditi svoj metabolizam i aerobnim i anaerobnim uvjetima.

mikrobni proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40739>.