mikrobni uzgoj

mikrobni uzgoj, uzgoj (kultivacija) mikroorganizama na prirodnim ili umjetnim hranjivim podlogama; provodi se aerobno ili anaerobno. (→ kultivacija)

mikrobni uzgoj. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40741>.