STRUKE:

Artuković, Milan

Artuković, Milan, hrvatski gospodarstvenik (Klobuk, 11. V. 1934). Diplomirao 1961. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dugogodišnji vodeći menadžer u prehrambenoj industriji; od 1973. komercijalni direktor, a od 1976. generalni direktor poduzeća Franck d.d. iz Zagreba.

Artuković, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4088>.