STRUKE:

Milošević, Ante

Milošević, Ante, hrvatski arheolog i povjesničar umjetnosti (Sinj, 5. III. 1953). Studij arheologije i povijesti umjetnosti završio je na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je i doktorirao 2005. Od 1977. do 1994. bio je ravnatelj Muzeja Cetinske krajine u Sinju, od 1998. do 2005. ravnatelj Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Objavljuje radove iz svih arheoloških područja, a uža mu je specijalnost srednjovjekovno razdoblje, unutar kojega je uspostavio kronologiju stećaka Cetinske krajine. Značajnija djela: Stećci i Vlasi (1991), Sinj i Cetina u starohrvatsko doba (1996), Vrlika: starohrvatska župa Vrh Rika (1997), Arheološka topografija Cetine (1998), Arheološki nalazi karolinškog obilježja u Hrvatskoj (sa Ž. Rapanićem i Ž. Tomičićem, 2001), Predromanički zvonici u Dalmaciji i ranosrednjovjekovnoj Hrvatskoj (2011).

Milošević, Ante. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40942>.