STRUKE:

mimoze

ilustracija
MIMOZE, sramežljiva mimoza, Mimosa pudica

mimoze (prema lat. mimus < grč. μῖμος: glumac) (Mimosaceae), biljna por. kojoj pripada 40-ak rodova s približno 1500 vrsta trop. i suptrop. drveta i grmova s jednostruko ili dvostruko perasto sastavljenim listovima. Mali, dvospolni, pravilni cvjetovi često imaju mnogo prašnika sa živo obojenim prašničkim nitima. Najvažniji su rodovi albicija, akacija i mimoza. Brazilska vrsta sramežljiva mimoza (Mimosa pudica) odlikuje se osjetljivošću listova, koji pri dodiru pokazuju seizmonastička gibanja (→ nastije). Najprije se redom preklapaju liske, a potom se podražaj prenosi na peteljku pa se cio perasti list »poklopi« kao uvenuo. Pod nazivom mimoza uzgajaju se u hrv. primorju kao ukrasne biljke neke vrste akacija, a vrsta Albizzia julibrissin, podrijetlom iz Azije, uzgaja se ponegdje na zaštićenim mjestima i u kopnenom području.

mimoze. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40991>.