STRUKE:

Adams, Roger

Adams [æ'dəmz], Roger, američki organski kemičar (Boston, 2. I. 1889Urbana-Champaign, Illinois, 6. VII. 1971). Istraživao molekularnu strukturu organskih spojeva, laboratorijsku pripravu spojeva zanimljivih industriji i medicini, razvio posebno obrađen oksid platine kao katalizator (Adamsov katalizator), odredio strukturu kanabinola, glavnog sastojka marihuane, bavio se sintezom deuteriranih spojeva. Savjetnik američke vlade za vrijeme II. svjetskog rata.

Adams, Roger. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=410>.