Arzamas

Arzamas [arzama's] (Арзамас), grad u južnom dijelu oblasti Nižni Novgorod, na rijeci Tjoši (Tëša), Rusija; 105 344 st. (2013). Osnovan 1578. Zavičajni muzej, muzej M. Gorkog i dr. Manastiri i crkve iz XVIII. i početka XIX. st. Industrija strojeva, mjernih instrumenata, automobilske opreme, elektroničkih uređaja, kože, piva i likera. U Arzamasu je 1802–62. djelovala prva ruska pokrajinska slikarska škola. Svoj prisilni boravak u Arzamasu opisao je M. Gorki u pripovijesti Gradić Okurov.

Arzamas. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4103>.