Moguš, Milan

ilustracija
MOGUŠ, Milan
ilustracija1ilustracija2

Moguš, Milan, hrvatski jezikoslovac (Senj, 25. IV. 1927Zagreb, 19. XI. 2017). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1953., doktorirao 1962. tezom Današnji senjski govor. Bio je asistent u Institutu za jezik (od 1953), a sveučilišnu karijeru započeo je 1956. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od 1975. kao redoviti profesor. Od 1965. do umirovljenja 1992. bio je šef Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika, a od 1983. do 1992. predstojnik Zavoda za lingvistiku Filozofskoga fakulteta. Gostovao je kao profesor na sveučilištu u Kölnu, Mannheimu (Njemačka), Osijeku i u Rijeci. Član je Central European Academy of Sciences and Arts. Godine 1977. izabran je za izvanrednoga, a 1986. za redovitoga člana JAZU (danas HAZU), u kojoj je obavljao vodeće dužnosti. Od 2004. do 2010. bio je njezin predsjednik. Godine 1998–2004. predsjednik Hrvatskoga povjerenstva za UNESCO. – Objavio je više knjiga kao autor (Fonološki razvoj hrvatskoga jezika, 1971; Čakavsko narječje, 1977; Antun Mažuranić, 1978; Križanićeva hrvatska gramatika, 1984; Povijest hrvatskoga književnoga jezika, 1993., ³2009; Rječnik Marulićeve »Judite«, 2001; Senjski rječnik, 2002; Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, 2010., i dr.) ili kao suautor (Hrvatski pravopis, 11990, 82004; Zakon trsatski, 1990; Hrvatski jezik u Hrvatskom saboru, 1997; Čestotni rječnik hrvatskoga jezika, 1999; Poljsko-hrvatski rječnik – Słownik polsko-chorwacki, 2002; Cesarićev rječnik, 2011., i dr.). Oko 230 znanstvenih i stručnih radova objavio je u domaćim i inozemnim časopisima. Bio je urednikom i priređivačem mnogobrojnim izdanjima (kritičko izdanje Judite i Naslidovanja M. Marulića, Smrt Smail-age Čengića I. Mažuranića, Senjski glagoljski misal i dr.). U raznovrsnoj i plodnoj znanstvenoj djelatnosti Moguš je glavne prinose dao hrvatskoj dijalektologiji. Dobio je Državnu nagradu za životno djelo (1997).

Moguš, Milan. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 22.10.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41519>.