Moneta

Moneta (lat.: koja opominje), epitet rimske božice Junone kao zaštitnice grada. Budući da se uz Junonin hram na Kapitoliju u Rimu u antičko doba nalazila kovnica, naziv moneta počeo se upotrebljavati i u značenju kovnica, kovani novac, a poslije i u općem značenju novac.

Moneta. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41673>.