STRUKE:

asignacija

asignacija (lat. assignatio) → doznačnica

asignacija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 19.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4175>.