asignati

ilustracija
ASIGNATI, 1793.

asignati (francuski assignats, od latinskog assignare: doznačiti), papirni novac iz doba Francuske revolucije kojemu su kao pokriće služila zaplijenjena feudalna i crkvena dobra. Predstavljali su osnovno sredstvo financiranja države. Izdavani su kao državne obveznice na koje se plaćalo 5% kamata, a pretvorili su se u zakonsko sredstvo plaćanja i zamijenili dotadašnju valutu na osnovi plemenitih kovina. Emitiranje velike količine asignata dovelo je do naglog porasta cijena robe i do pada njihova tečaja. Vrijednost im je 1796. pala na trećinu, pa su zamijenjeni sličnim papirnim novcem, mandatima. Epizoda asignata smatra se praoblikom hiperinflacije.

asignati. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.7.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4176>.