STRUKE:

Morishima Michio

Morishima [morišima] Michio, japanski matematičar i ekonomist (Osaka, 18. VII. 1923Brentwood, Essex, 13. VII. 2004). Profesor ekonomije na sveučilištima u Kyotu i Osaki, a od 1968. u Velikoj Britaniji, isprva na Sveučilištu Essex, a 1970–88. na Londonskoj ekonomskoj školi (LSE). Jedan od vodećih matematičkih ekonomista. Osnovno područje njegova rada bila je teorija opće ravnoteže. U tom je smislu nastavio tradiciju L. Walrasa i J. von Neumanna, među ostalim primjenjujući njihove metode pri reinterpretaciji djela D. Ricarda i K. Marxa. Pisao je i o suvremenim ekonomskim problemima svijeta i Japana. Djela: Ravnoteža, stabilnost i rast (Equilibrium, Stability and Growth, 1964), Marxova ekonomija: dualna teorija vrijednosti i rasta (Marx’s Economics: A Dual Theory of Value and Growth, 1973), Walrasova ekonomija: čista teorija kapitala i novca (Walras’s Economics: A Pure Theory of Capital and Money, 1977), Zašto je Japan uspio? (Why Has Japan Succeeded?, 1982), Ricardova ekonomija (Ricardo’s Economics, 1989), Kapital i kredit: nova formulacija teorije opće ravnoteže (Capital and Credit: A New Formulation of General Equilibrium Theory, 1992).

Morishima Michio. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 21.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41961>.