STRUKE:

Moriski

Moriski (španj. moriscos: mali Mauri), naziv za muslimanske stanovnike Španjolske i njihove potomke (Maure, Arape i sjevernoafričke Berbere). Oni su nakon pada Granade (1492) dijelom bili protjerani u sjevernu Afriku, a dijelom nasilno pokršteni. Kršćansko stanovništvo nazivalo ih je »novim kršćanima« (cristianos nuevos) ili Moriskima. Početkom XVI. st. s njima su izjednačeni i mudehari (španj. mudéjar), muslimansko stanovništvo koje je potpalo pod kršćansku vlast u razdoblju XI–XV. st. i dotada uživalo vjersku slobodu. Moriski su potajno nastavili prakticirati staru vjeru i običaje, pa su ih nazivali i maranima (istim se imenom nazivalo i pokrštene Židove). Bili su proganjani, što je izazvalo njihovu pobunu u Granadi (1569–71). Iz Španjolske su protjerani početkom XVII. st. – U Meksiku je morisco naziv za dijete koje potječe od oca Španjolca i majke mulatkinje.

Moriski. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=41962>.