asklepijadski stih

asklepijadski stih, stih nazvan po Asklepijadu, iako se nalazi već u Alkeja. Mali asklepijadski stih ima shemu: – ∪ – ∪ ∪ – | – ∪ ∪ – ∪ –, a veliki: ∪ ∪ – – ∪ ∪ – | – ∪ ∪ – | – ∪ ∪ – ∪ –.

asklepijadski stih. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4206>.