Muljević, Vladimir

ilustracija
MULJEVIĆ, Vladimir

Muljević, Vladimir, hrvatski inženjer elektrotehnike (Zagreb, 14. II. 1913Zagreb, 26. II. 2007). Diplomirao (1939) na Tehničkom fakultetu u Zagrebu, doktorirao (1944) na Technische Hochschule u Beču i bio prvi doktor elektrotehnike u Hrvatskoj. Radio na Tehničkome fakultetu u Zagrebu (od 1941), u Gradskom telefonu u Zagrebu (1944–49), potom na Elektrotehničkom fakultetu (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva), bio redoviti profesor (od 1963) i dekan (1966–68), osnovao Zavod za regulacijsku i signalnu tehniku (1954). Bavio se električnim mjerenjima, automatskom regulacijom i automatizacijom te poviješću tehnike. God. 1956. pokrenuo je savjetovanje JUREMA (današnja KOREMA). Jedan je od pokretača Tehničke enciklopedije Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža i utemeljitelja Tehničkog muzeja, pokretač (1961) i glavni urednik časopisa Automatizacija. Autor više rječnika, npr. Njemačko-hrvatski (1996) i Hrvatsko-njemački elektrotehnički rječnik (2000), udžbenika i skripata te niz stručno-popularnih knjiga iz povijesti hrvatske tehnike (Telegrafija, 1998; Faust Vrančić, 1998; Elektrotehnika, 1999; Ivan Krstitelj Rabljanin, 1999; Nikola Tesla, 2000; Josip Lončar, 2004). Počasni je doktor Sveučilišta u Rostocku (1985) i počasni član Međunarodnoga društva elektrotehničkih i elektroničkih inženjera u New Yorku (1994). Dobio je Nagradu »Fran Tućan« (1988), Državnu nagradu tehničke kulture za životno djelo »Faust Vrančić« (1996).

Muljević, Vladimir. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42399>.