STRUKE:

adaptor

adaptor (adapter) (engl. adaptor, njem. Adapter, prema lat. adaptare: prilagoditi), naprava za električno ili mehaničko spajanje dvaju dijelova koji prvotno nisu bili predviđeni za zajedničku primjenu.

adaptor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=425>.