STRUKE:

nahija

nahija (tur. nahiye < arap. nāḥiya: okrug), manje upravno područje (kotar, okružje) u osmanskoj teritorijalnoj podjeli. Nahijom je upravljao muselim ili mudir. U Bosni i Hercegovini nahijama su isprva upravljali nasljedni kapetani, starješine najistaknutijih veleposjedničkih obitelji. Tek nakon 1876. točno su uređene granice nahija. Nahiju je činio grad ili jedno veće selo s 200 ili više kuća, ili nekoliko manjih sela; mudira je biralo stanovništvo na dvije godine.

nahija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.6.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42808>.