STRUKE:

Nanteski edikt

Nanteski edikt [n8118:'tski], edikt izdan u Nantesu 13. IV. 1598. kojim je franc. kralj Henrik IV. Burbonac vratio hugenotima politička i vjerska prava, čime je dokrajčio krvave vjerske ratove između katolika i hugenota. Katolicizam je potvrđen kao drž. vjera, ali su hugenotima dana polit. prava, pravo da mogu stjecati javne službe i pravo posjedavanja nekih utvrda. Pravo na reformirano bogoslužje stekli su feudalci sa samostalnom sudbenošću i građani u gradovima u kojima su postojale jake hugenotske vjerske općine. Hugenotsko je bogoslužje bilo zabranjeno u gradovima u kojima su se nalazila sjedišta kat. nadbiskupa i biskupa, na kralj. dvoru i na prostoru od pet milja oko Pariza. Nanteski edikt, koji su katolici neprijateljski primili, ukinuo je Luj XIV. 18. X. 1685.

Nanteski edikt. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.11.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=42906>.