Neumann, Dragutin

Neumann (Neuman) [no'jman], Dragutin, hrvatski pravnik i političar (Valpovo, 13. I. 1856Zagreb, 11. IV. 1911). Diplomirao je i doktorirao pravo u Beču 1882. Od 1886. djelovao kao odvjetnik u Osijeku, a 1886–92. i 1906–10. kao gradski zastupnik i podnačelnik grada. God. 1899. i 1910. biran je za poslanika u Hrvatskom saboru, a 1910. izabran je za predsjednika Sabora te je posredovao u uređivanju odnosa između Hrvatsko-srpske koalicije i bana N. Tomašića. Zaslužan je za kulturni razvoj Osijeka; pokrenuo je list Narodna obrana te sudjelovao u osnivanju Kazališnoga društva i Kluba hrvatskih književnika i umjetnika. Djelo: Zadruga za regulaciju Karašice i Vučice (1899).

Neumann, Dragutin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 29.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=43531>.