Atlantic Richfield Company

Atlantic Richfield Company [ətlæ'ntik ri'čfi:ld kʌ'mpə-ni] (akronim ARCO), američka naftna korporacija sa sjedištem u Los Angelesu; osnovana 1966. spajanjem Richfield Oil Corporation i Atlantic Refining Company, preuzela je 1969. Sinclair Oil Corporation, a 1977. poznatu rudarsku kompaniju Anaconda, kojoj je Allendeova vlada 1971. oduzela rudnike bakra u Čileu. God. 2000 postao je dio BP grupacije. ARCO se bavi dobivanjem i preradbom nafte, ugljena, metalurgijom, kemijskom industrijom, transportom i dr. God. 2010. sa 79 700 radnika ostvarila je prihoda od 297,1 milijarda USD.

Atlantic Richfield Company. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 15.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4442>.