Oberiu

Oberiu (Ob”edinenie real’nogo iskusstva – Udruga realne umjetnosti), ruska književna skupina u Lenjingradu 1927–30., zalaznica ruske → avangarde. Kanonskomu realizmu suprotstavljala je »realnu umjetnost« apsurda. Skupinu su utemeljili D. I. Harms, A. I. Vvedenski i N. A. Zabolocki, a poslije su joj prišli Igor Vladimirovič Bahterev i K. K. Vaginov; bliski su joj bili i N. M. Olejnikov i J. Lj. Švarc. Surađivali su slikari K. Malevič i Pavel Nikolajevič Filonov. Tiskan je Manifest Oberiu (1928), a djelatnost se silom prilika ograničavala na čitanje rukopisa, teatralizaciju tekstova, suradnju u časopisima za djecu. Već 1931. počela je sustavna represija: Zabolocki je proveo više godina u logoru, Harms, Olejnikov i Vvedenski umrli su u kazamatima. Rukopisni tekstovi objavljivani su najprije u Poljskoj, u Hrvatskoj (1969) i Češkoj, a zatim sve više i na Zapadu. Uslijedila je i rehabilitacija u Rusiji, a danas je utjecaj njihove »poetike apsurda« nemjerljiv.

Oberiu. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=44543>.