STRUKE:

palingeneza

palingeneza (kasnolat. palingenesia < grč. παλιγγενεσία: preporod).

1. U biologiji, pojava osobina predaka tijekom embrionalnoga razvoja novih naraštaja; naziv je u biologiju uveo E. Haeckel kako bi objasnio biogenetski zakon.

2. U geologiji, proces novoga stvaranja magme pretaljivanjem sedimentnih ili metamorfnih stijena u orogenu, kada se te stijene s površine spuste u dublje dijelove litosfere (→ metamorfoza). Sinonim za palingenezu je anateksis.

palingeneza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.1.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46275>.