STRUKE:

Aurobindo Ghoṣ

Aurobindo Ghoṣ [ạu'~ gʰoṣ] (Śrī Aurobindo; Aurobindo Ghose), indijski pjesnik i filozofski pisac (Calcutta, 15. VIII. 1872Pondichery, 4. XII. 1950). Školovao se u kršćanskom samostanu u Indiji te u Engleskoj. U Indiji zaposlen u javnim službama. Djelatan borac za neovisnost Indije; zatvaran (1908). Nakon tamnovanja povukao se u Pondichery, gdje je osnovao aśram i posvetio se proučavanju joge, indijskih jezika i klasičnoga sanskrta. Zastupao je filozofiju kozmičkoga spasenja duhovnom evolucijom. Pisao pjesme, drame, komentare iz Upanišadi i drugo. Djela: Božanski život (The Life Divine, 1940), Ljudski ciklus (The Human Cycle, 1949), Sinteza joge (The Synthesis of the Yoga, 1948).

Aurobindo Ghoṣ. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.10.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4660>.