STRUKE:

austrijska škola

austrijska škola ili bečka škola, škola ekonomskog mišljenja, nastala potkraj XIX. st. Temelji se na subjektivnoj teoriji vrijednosti i graničnoj psihološkoj korisnosti u objašnjavanju ekonomskih pojava. Razvila se pod utjecajem C. Mengera, a potom E. von Böhm-Bawerka, F. Wiesera i drugih. Korisnost ne tretira kao objektivno svojstvo predmeta, nego kao psihološki odnos osoba prema stvarima koje zadovoljavaju njihove potrebe. U središte analize stavlja potrošača, pa je težište na potrošnji. Ekonomika ovdje ne istražuje stvarne odnose između proizvodnje i razdiobe dobara, nego prije svega ispituje motive i kriterije koji određuju čovjekovo ponašanje prilikom izbora između oskudnih sredstava. Na području proizvodnje austrijska škola također naglašava psihološku stranu individualnih poduzetničkih odluka. Priklanja se liberalnoj doktrini i aktivna je u obrani i obnovi liberalnih teorija. Tradicija austrijske škole očuvala se do danas, a njezini su istaknuti predstavnici u XX. st. bili Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Gottfried von Haberler, Joseph A. Schumpeter, Fritz Machlup. Austrijska škola dala je važan doprinos izgradnji standardne neoklasične ekonomske analize.

austrijska škola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 14.10.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=4689>.