Pavičić, Slavko

Pavičić, Slavko (Leopold), hrvatski pravnik i vojni povjesničar (Vinkovci, 5. IX. 1885Klagenfurt, 26. I. 1947). Završio topničku kadetsku školu austrougarske vojske, a zatim studij prava u Zagrebu, gdje je 1941. doktorirao. Za I. svjetskog rata bio je časnik u austrougarskoj vojsci; umirovljen 1920. Od 1922. do 1936. radio je kao odvjetnik u Zagrebu, 1936–41. bio je vojno-politički komentator lista Hrvatski dnevnik, a 1941–45. lista Hrvatski narod. Za II. svjetskog rata surađivao je u više publikacija (Deutsche Zeitung in Kroatien, Hrvatski domobran, Za dom, Spremnost). Bavio se proučavanjem vojne povijesti, a 1941–45. bio je urednik struke aeronautika, vojska i mornarica u Hrvatskoj enciklopediji. Značajnija djela: Božja zemlja – Nipon: poučno o Japanu (1942), Hrvatska vojna i ratna poviest i prvi svjetski rat (1943), Drugi svjetski rat (I, 1943), Jugozapadno (talijansko) ratište u prvom svjetskom ratu (1944).

Pavičić, Slavko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 18.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47117>.