pektini

pektini (od grč. πηϰτός: učvršćen, zgusnut), heterogena skupina strukturnih biljnih → polisaharida, sastavljenih pretežno od galakturonske kiseline. Pektini su vezani na celulozu, koja biljci daje čvrstoću, a oni joj daju fluidnost. Dolaze u različitim vrstama voća i povrća te se dobivaju iz krutih otpadaka koji nastaju pri preradbi jabuka, limuna, naranača i dr. Pri ekstrakciji pektina narušava se njihova prvotna struktura. Stvaraju termolabilne gelove, koji se rabe u kućanstvu (voćni žele). Zbog sposobnosti želiranja upotrebljavaju se kao prirodni dodatci u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji.

pektini. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 24.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47363>.