Pellegrini, Giovan Battista

Pellegrini [pel:egri:'ni], Giovan Battista, talijanski lingvist (Cencenighe Agordino, 23. II. 1921Padova, 3. II. 2007). Od 1964. profesor lingvistike na Sveučilištu u Padovi. Bavio se različitim jezicima i lingvističkim pitanjima, ali je glavninu radova posvetio istraživanju predlatinskih jezika stare Italije, te dolomitskomu ladinskomu i furlanskomu, toponomastici, etimologiji, arabizmima itd. Osmislio je i vodio rad na Furlanskom povijesno-jezično-etnografskom atlasu (Atlante storico-linguistico-etnografico friulano, I–VI, 1972–86). Ostala djela: Venetski jezik (La lingua venetica, I–II, 1967., s A. L. Prosdocimijem), Eseji o dolomitskom ladinskom i furlanskom (Saggi sul ladino dolomitico e sul friulano, 1972), Studije o mletačkoj dijalektologiji i filologiji (Studi di dialettologia e filologia veneta, 1977), Talijanska toponomastika (Toponomastica italiana, 1990), Od venetskoga do mletačkoga (Dal venetico al veneto, 1991), Geneza retoromanskoga (ili ladinskoga) (La genesi del retoromanzo (o ladino), 1991).

Pellegrini, Giovan Battista. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.9.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47398>.