Perényi, Mirko

Perényi [pε're:ńi], Mirko (Emerik), ugarski palatin i hrvatski ban (??, 5. II. 1519). Sin Stjepana, magistra tavernika. Od Matije Korvina dobio je imanja što ih je 1471. kralj bio oduzeo njegovu ocu. God. 1498. obnašao je dužnost magistra kraljevskih tavernika, a 1504., uz pomoć kancelara Jurja Szatmáryja, postao je palatin te je tu dužnost obavljao do smrti. Bio je jedan od vođa dvorske stranke. Na saboru na Rakoškom polju 1505. protivio se odluci o zabrani izbora stranaca na hrvatsko-ugarsko prijestolje, ali ju je ipak potpisao. God. 1509., za kraljeva boravka u Češkoj, kao njegov namjesnik upravljao je zemljom, a 1510. bio je među velikašima koji su željeli iskoristiti rat Mletačke Republike s Cambraiskom ligom i vratiti Dalmaciju. Obavljao je i dužnost hrvatskog bana (1512–13), kao i glavnog kapetana kraljevstva (1513., zajedno s Ivanom Zapoljom). Bio je jedan od supotpisnika sporazuma (1515) između kralja Vladislava II. Jagelovića i rimsko-njemačkog cara Maksimilijana I. Habsburškoga, kojim je Habsburgovcima bilo osigurano pravo na hrvatsko-ugarsko prijestolje u slučaju izumrća Vladislavove loze. God. 1517. Maksimilijan mu je podijelio nasljedni naslov državnog kneza u Svetom Rimskom Carstvu Njemačke Narodnosti, a bio je i nasljedni župan županije Abaúj. Imao je dva sina: Franju, varadinskoga biskupa, koji je poginuo u Mohačkoj bitki (1526), te Petra, koji je igrao važnu ulogu u političkom životu Hrvatsko-Ugarskoga Kraljevstva nakon Mohača.

Perényi, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.5.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47552>.